Doneren

PROFITEER VAN BELASTINGVOORDEEL MET EEN PERIODIEKE SCHENKING.

 

Om alle bewoners van Khuja Sarbor voor de langere termijn zelfredzaam te maken is in overleg met hen een meerjarig programma opgesteld. Naast watervoorziening voor drinkwater en irrigatie, heeft men dringend behoefte aan training en kennis van moderne landbouwtechnieken En ook aan kennis van alternatieve teelten zoals fruit en noten. Op deze manier wordt men minder afhankelijk van uitsluitend saffraanteelt.

 

Dit programma bevat een vijfjarenplan en is gebaat met structurele financiering. Daar kunt u aan bijdragen door een periodieke schenking. U schenkt dan vijf jaar achter elkaar een vast bedrag dat volledig aftrekbaar is van uw inkomstenbelasting. Een deel van uw gift ontvangt u terug van de Belastingdienst. Maximaal 37,05 %.

 

Wij leggen met u die schenking schriftelijk vast en dat betekent dat u:

 

  • meer geld kunt overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen of
  •  meer kunt schenken zonder dat het u meer kost

 

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 

  • minstens 5 jaar hetzelfde bedrag schenken
  • zorgen dat de overeenkomst schriftelijk wordt vastgelegd
  • kunnen bewijzen dat u de gift gedaan hebt. Bijvoorbeeld met bankafschrift

 

Laat ons weten wanneer u onze stichting wilt steunen met periodieke schenking. Wij maken de overeenkomst voor u op.