Voor project 2,3,4, productiviteitsverhoging, training bedrijfsvoering en teelt alternatieve gewassen zullen plannen verder uitgewerkt worden in 2024 nadat watervoorziening gerealiseerd is.

*Herstel en uitbreiding van het bestaande aquaduct zal, afhankelijk van laatste boorresultaten, einde 2023 gerealiseerd zijn. Dankzij inbreng van vrijwilligers uit het dorp die 5 maanden lang 6 dagen per week, in 2 ploegen van 8 man zich ingezet hebben ( 2400 uur) voor boorwerkzaamheden, betonproductie en puinafvoer, kon besparing van vele duizenden euro’s gerealiseerd worden.