Water voor irrigatie van de krokusvelden staat centraal in onze aanpak. Alleen water voor de teelt van saffraan biedt toekomstperspectief voor alle boerinnen en boeren in Khuja Sarbor.  Water is bepalend voor inkomen en werkgelegenheid voor vrouwen. Andere bronnen van werkgelegenheid ontbreken. En werk heeft meer betekenis: het geeft vrouwen eigenwaarde om een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen.

 

Het plan omvat drie fases en we streven ernaar in 3 jaar tijds het project te realiseren. Onderstaande tekening geeft schetsmatig een beeld van het totale project.

 

Fase 1: uitbreiding aquaduct, gereed medio 2024

 

Deze fase omvat de uitbreiding van het bestaande ondergrondse aquaduct dat de lokale bewoners geheel zelf zullen boren onder leiding van mijnbouwdeskundigen. Dan gaat het om boren van verticale schachten voor afvoer van puin en de gangen waardoor het water straks naar de wateropvang gaat stromen.

Planning: met de aanleg is 2023 al gestart en we verwachten medio 2024 gereed te zijn.

 

Fase 2: aanleg van bassin voor wateropslag, gereed najaar 2024- voorjaar 2025

 

Het water afkomstig uit de bergbron stroomt continu en wordt opgevangen in een voorraadbassin om vandaar via irrigatiekanalen naar de krokusakkers te stromen. Het huidige bassin, een gegraven gat, lekt en zal worden vervangen door een betonnen versie.

 

Fase 3: aanleg betonnen irrigatiekanalen, gereed medio  2025

 

De huidige kanalen bestaan uit gegraven geulen en zullen worden vervangen door betonnen goten. De aanleg is werk van specialisten die gebruik maken van mallen. Zij weten hoe het verval tussen wateropslag en de velden te verwerken in de constructie.

 

Voor project 2,3,4, productiviteitsverhoging, training bedrijfsvoering en teelt alternatieve gewassen zullen plannen verder uitgewerkt worden in 2024 nadat watervoorziening gerealiseerd is.

*Herstel en uitbreiding van het bestaande aquaduct zal, afhankelijk van laatste boorresultaten, einde 2023 gerealiseerd zijn. Dankzij inbreng van vrijwilligers uit het dorp die 5 maanden lang 6 dagen per week, in 2 ploegen van 8 man zich ingezet hebben ( 2400 uur) voor boorwerkzaamheden, betonproductie en puinafvoer, kon besparing van vele duizenden euro’s gerealiseerd worden.