Sinds de komst van de nieuwe machthebbers, hebben grote internationale hulporganisaties hun activiteiten gestaakt. KSF kan dat gat niet opvullen maar wil graag een tandje bijzetten. Wij zijn een kleine organisatie met beperkte middelen en mensen maar wij willen naar vermogen graag meer bijdragen.

Daarvoor zijn wij op zoek naar betrokken vrijwilligers die ons team kunnen versterken met het inbrengen van nieuwe ideeën en initiatieven voor het werven van donoren en het organiseren van activiteiten om grotere bekendheid te creëren voor het werk van onze Stichting. We smachten naar vrijwilliger die communicatiebeleid voor haar rekening neemt en deels de uitvoering voor haar rekening neemt.

Ook zoeken we ambassadeurs die onze missie willen verspreiden binnen hun netwerk en relevante media, bij vrienden en familie, clubs e.d.

SKS biedt u als ambassadeur en vrijwilliger de mogelijkheid te worden betrokken bij een groep mensen die grote voldoening beleven aan hun inspanningen.

Uw inzet doet ertoe! En draagt bij aan het welzijn van achtergebleven Afghanen. U biedt hen toekomstperspectief.


U krijgt de ruimte nieuwe initiatieven te ontwikkelen, uzelf uit te dagen en nieuwe vaardigheden te oefenen die bij zullen dragen aan stukje trots en zelfverwezenlijking.