Irrigatieproject van start

In juni ontvingen we een grote opdracht tot levering van relatiegeschenken in de vorm van saffraan. ( foto)

En dankzij vooruitbetaling kon men in Khiuja Sarbor meteen van start met herstel en uitbreiding van het ondergronds aquaduct. Ons eerste en meest dringende project om de teelt van saffraan met irrigatie veilig te stellen

Door de inzet van alle dorpsbewoners in tweeploegendienst bij de bouwwerkzaamheden konden ‘meters gemaakt worden.’ De stichting financierde naast de inzet van ervaren tunnelbouwers uit Herat, de compressoren, boormachines, verlichting en alle andere benodigdheden. Medio september stroomde er weer wat meer water en was men op weg om nieuwe bronnen aan te boren. Daarmee zou de eerste fase van het irrigatieproject afgesloten kunnen worden. Maar………

 

De aardbeving

 

Begin oktober werd de gehele regio rond Herat getroffen door een verwoestende aardbeving. Met honderdduizenden daklozen als gevolg. Khuja Sarbor werd met de aardbodem gelijk gemaakt. Geen enkel huis bleef overeind. Alle bewoners moest buiten slapen en in de gehele regio was geen tent verkrijgbaar. Dankzij onze inventieve en alerte partners werden binnen 48 uur tenten geproduceerd en kon het gehele dorp de nachten veilig en droog doorbrengen

Crowdfunding

 

In december lanceerde we een crowdfunding actie om een bijdrage te kunnen leveren aan de wederopbouw van Khuja Sarbor. De opbrengst was onvoldoende om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de hoge kosten van wederopbouw. Wel konden we een verzoek van een paar initiatiefrijke bewoners honoreren om o.a. reis en verblijfkosten van lokale fondsenwervers te betalen. Dat bleek een groot succes: de geworven sponsoren financieren de bouw van maar liefst 16 woningen en een nieuwe school.

 

 

Goede start van het nieuwe jaar

 

De bodem lijkt na de aardbeving tot stilstand gekomen. Dus durfden dorpsbewoners in februari 2024 de boorwerkzaamheden voor het ondergronds aquaduct te hervatten. Er is goede hoop dat de komende maanden een nieuwe duurzame bron bereikt zal worden.